Författare

Ibland krävs mer utrymme för att berätta något viktigt än vad som får plats i en artikel eller en tidning. Då skriver jag böcker.
Boken Barn som oroar – bemötande och metoder i förskoleklass och förskola kom ut för ett par år sedan och har även givits ut i Norge.

Det är inte ovanligt med barn som bits, slåss eller har svårt med det sociala samspelet. Förskolepedagoger möter ofta barn som de är osäkra på hur de ska bemöta. Samtidigt finns det förskolor och forskning som visar på strategier och metoder som faktiskt fungerar. Det här har jag försökt beskriva i reportageboken Barn som oroar.
Gnäll, tjat och skuldbeläggande tillsägelser sällan hjälper. Ändå är det lätt att falla in i ett sådant beteende.
Tjatkulturen förstärker omedvetet de beteenden som är ”icke önskvärda” och den smittar av sig både på pedagoger och barn.
Det är även en myt att vi lär av våra misstag.
Vuxna kan göra det, men forskning visar att barn lär sig av det de lyckas med.
En framgångsrik metod tar fasta på sådant som faktiskt fungerar och bygga vidare på det. Sådan lösningsinriktad pedagogik i olika former är det genomgående temat i Barn som oroar.
 Det handlar inte om att ignorera olämpliga beteenden, utan om att ge barnet verktyg att hantera situationen. Barn uppför sig inte illa för att de är elaka eller ouppfostrade. De vet att det är fel att bitas eller slåss, men klarar inte av att göra rätt i alla lägen.
Boken kom ut för någon vecka sedan på Lärarförlaget: http://www.lararforbundetsforlag.se
Barn som oroar Bild

För drygt ett par år sedan sedan trycktes L som i lära M som i metod i en ny upplaga. Boken som ursprungligen kom ut för några år sedan sedan handlar om den första läsinlärningen.
Det finns många olika teorier om läsinlärning. En skicklig lärare behöver känna till och kunna använda flera olika metoder för att bättre kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov.
Lärare från olika skolor berättar i boken om hur de arbetar med läsinlärning. Några använder till exempel Bornholmsmodellen, Rydaholmsmetoden, Kiwimetoden eller Wittingmetoden. Andra lär barnen att läsa med musik, lär dem att skriva med hjälp av dator eller använder sig av tidig intensiv lästräning.
Fem forskare och en speciallärare med lång erfarenhet av läs- och skrivinlärning intervjuas: Martin Ingvar, Caroline Liberg, Ingvar Lundberg, Mats Myrberg, Margit Tornéus och Ingegärd Hemmingsson.
Boken vänder sig till lärare i förskoleklass och grundskolans tidigare år, skolledare eller lärarstuderande.

För två år sedan kom min bok Relationer, ramar & respekt – så skapar lärare studioro i klassrummet

Bok om läsning

I boken intervjuas en rad lärare i årskurs F till 9 från olika delar av Sverige samt några experter, forskare och specialpedagoger.

 

 

 

 

 

Att skapa ordning och studieroI boken berättar jag hur lärare skapa studiero i klassrummet, om hur man utvecklar ett positivt ledarskap och en ömsesidig respekt och hur bemöter man de elever som ständigt stör?

 

Lärare berättar konkret om olika sätt att förebygga och hantera stök i klassrummet. Några lärare visar också hur de arbetar övergripande i sin skola eller kommun.

Flera av lärarna vittnar om hur kunskapsresultaten förbättras när man börjar se ordningsproblem som skolans ansvar, inte elevens eller föräldrarnas. De förklarar även hur de anpassar undervisningen och de specialpedagogiska insatserna efter elevernas behov.

Boken vänder sig till dig som är lärare i grundskolan, speciallärare, specialpedagog, skolledare eller lärarstuderande.

 

 

 

9789186050962_200x_byggemenskaper-handbok-om-att-bygga-tillsammans

 

Byggemenskaper : handbok om att bygga tillsammans

Nyligen kom min senaste bok ut på Arkitekturs förlag. Den handlar om ett nytt sätt att bygga tillsammans.  Hur ska människor kunna få mer makt över utformningen av sitt boende och hur kan vi öka mångfalden av boendeformer i staden? Ett av svaren kan vara byggemenskaper – som kan ge billigare, effektivare och miljösmartare boendealternativ. 

En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad.
I den här boken ges en historisk bakgrund till byggemenskaper och nutida exempel från föregångslandet Tyskland, men också svenska projekt presenteras, till exempel: Urbana villor i Malmö, Kumlet på Brännö, ekobyn i Kärrtorp och kollektivhuset Färdknäppen på Södermalm i Stockholm.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *